Szlaki, trasy, ścieżki, drogi rowerowe...Nazwa "szlak rowerowy" często jest zamiennie używany z nazwą "droga" albo "ścieżka" rowerowa. Tymczasem szlak i droga rowerowa (nazywana też ścieżką) to dwie zupełnie inne rzeczy.

Z dokładną definicją szlaków, ścieżek (dróg) oraz tras rowerowych można zapoznać się dzięki m.in. WIKIPEDII:

SZLAK ROWEROWY to trasa wycieczkowa dla rowerzystów, oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Zgodnie z normami znakowania PTTK, szlaki rowerowe oznaczone są białymi kwadratami z czarnym symbolem roweru i paskiem koloru szlaku (szlaki krajowe), lub literą R i numerem szlaku (szlaki międzynarodowe). Można jednak spotkać w terenie oznaczenia nie trzymające się tych norm (zwłaszcza starsze szlaki) np. biały kwadrat z symbolem roweru w kolorze szlaku. Ze względu na częstsze niż w przypadku szlaków pieszych umieszczanie oznakowania na drogach publicznych, znaki szlaków rowerowych uznane zostały za dodatkowe znaki drogowe, uzyskując symbole R-1, R-1a, R-1b, R-2, R-2a, R-3, R-4, R-4a, R-4b, R-4c, R-4d i R-4e. 

Szlaków rowerowych nie należy mylić z drogą rowerową.

TRASA ROWEROWA to ciąg komunikacyjny przeznaczony dla ruchu rowerowego. Trasa rowerowa obejmować może wydzielone drogi rowerowe, drogi pieszo-rowerowe, ulice o ruchu uspokojonym, pasy rowerowe w jezdniach (w tym kontrapasy), skróty rowerowe.

Wyróżnia się trasy rowerowe miejskie oraz turystyczne. Turystyczne trasy rowerowe przybierają zazwyczaj formę szlaków rowerowych. 

Turystyczne trasy dla rowerów są to oznakowane szlaki rowerowe, które mogą prowadzić zarówno po drogach rowerowych w mieście, po wydzielonych, osobnych drogach dla rowerów poza miastami, jak i zwykłymi drogami publicznymi lub niepublicznymi (leśnymi, polnymi, gminnymi itp.). Przykładem sieci turystycznych tras rowerowych jest EuroVelo.

DROGA DLA ROWERÓW lub DROGA ROWEROWA (określenie z Prawa o ruchu drogowym), także: ŚCIEŻKA rowerowa (określenie występujące w prawie budowlanym) to wydzielony pas terenu (ciąg komunikacyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowego. Według prawa o ruchu drogowym: droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  • Wg powyższych dokumentów drogami dla rowerów nie są pasy ani kontrapasy rowerowe.
  • 'Droga dla rowerów może stanowić element: trasy rowerowej, szlaku rowerowego; natomiast ciąg pieszo-rowerowy powinien być określany jako droga dla pieszych i rowerów.

Liderami w Polsce pod względem ilości dróg rowerowych są: Warszawa (410 km), Wrocław (205 km), Gdańsk (118 km). W kilku miastach Polski Rady Miast wprowadziły zasadę obowiązku budowania dróg rowerowych w trakcie poważnych remontów dróg, o ile to tylko możliwe (np. Gdańsk, Warszawa, Łódź, Zamość, Kraków, Gdynia, Radom). W praktyce jednak zasada ta jest często ignorowana. 

Problemem wielu polskich miast jest niska jakość dróg rowerowych. Wiele z nich to drogi źle zaprojektowane – często o nieodpowiedniej nawierzchni (z kostki Bauma, szutr) oraz ich ułożenie blisko chodników dla pieszych. Dobra nawierzchnia to asfalt lub tartan

W wielu krajach ścieżki rowerowe buduje się z wykorzystaniem tras zlikwidowanych linii kolejowych. Ścieżki te charakteryzują się łagodnymi łukami i niewielkimi nachyleniami. Wykorzystują one infrastrukturę pozostałą po zdemontowaniu szyn i podkładów kolejowych – nasypy, wykopy, mosty i wiadukty, czasem nawet tunele.

PAS RUCHU DLA ROWERÓW to część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, pionowymi (np. słupki) lub poziomymi (malowanymi na jezdni). 

KONTRPAS to wydzielony pas jezdni ulicy jednokierunkowej, przeznaczony dla ruchu określonej kategorii pojazdów w kierunku przeciwnym do obowiązującego pozostałe pojazdy. Najczęściej spotykane są kontrapasy autobusowe i rowerowe, tworzone jako sposób na uprzywilejowanie transportu publicznego i niezmotoryzowanego w centrach miast. Wielu rowerzystów ma problemy z odróżnianiem dwukierunkowych dróg rowerowych od jednokierunkowych kontrapasów i porusza się nimi „pod prąd”.

ŚLUZA DLA ROWERÓW  to część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Śluzy stosowane są po to, żeby ułatwić skręt w lewo oraz zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów.

DROGA DLA PIESZYCH I ROWERÓW, nazywana też CIĄGIEM PIESZO - ROWEROWYM to droga, po której mogą poruszać się i piesi i rowerzyści. Taka droga jest oznaczona okrągłym niebieskim znakiem z wizerunkiem osoby dorosłej trzymającej za rękę dziecko oraz roweru. 

1/ Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą

2/ Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

CHODNIK to część drogi przeznaczona wyłącznie dla pieszych. Rowerzysta musi po chodniku rower prowadzić, choć są wyjątki dopuszczające jazdę na rowerze po chodniku (więcej w zakładce ZASADY JAZDY). 

źródło: Wikipedia

 

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...